Федерація Футболу Волині - Комітет арбітрів
Субота, 25.03.2017, 17:41
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ
 
Меню сайту

 
         Голова комітету -
 Школьний Ігор Миколайович
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет арбітрів ФФВ

І. Загальні положення

1.1.  Комітет арбітрів Федерації футболу Волині (далі Комітет) є постійно діючим робочим органом регіональної федерації футболу Волині.
1.2.  Діяльність Комітету визначається цим Регламентом, Регламентом з організації арбітражу в федераціях футболу колективних членів ФФУ, Статутом ФФУ та рішеннями керівних органів регіональної федерації футболу Волині.
1.3.  Комітет визнає статутні цілі та завдання регіональної федерації футболу Волині з питань організації та удосконалення арбітражу у футболі і бере зобов’язання дотримуватись обов’язків, покладених на нього Статутом регіональної федерації футболу Волині.
1.4.  Офіційна назва: "Комітет арбітрів Федерації футболу Волині ".
1.5.  Адреса для зв’язку: Україна, 43000, м. Луцьк, вул. Ковельська, каб 419. 

ІІ. Мета 

Удосконалення організаційних засад та підвищення професійного рівня       арбітражу і  інспектування змагань з футболу в Волинській області, згідно  вимог та стандартів УЄФА та ФФУ.

ІІІ. Завдання

3.1.  Впроваджувати сучасні організаційні засади та удосконалювати програми підготовки та підвищення кваліфікації арбітрів та інспекторів.
3.2.  Привести методику арбітражу та інспектування до єдиного трактування Правил гри, Регламенту з організації арбітражу в регіональних федераціях футболу колективних членів ФФУ і циркулярних листів ФІФА та УЄФА з питань арбітражу.
3.3.  Здійснювати заходи з підвищення відповідальності арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів за виконання функціональних обов’язків під час проведення змагань з футболу. 

IV. Склад комітету та організація роботи

4.1.      Склад Комітету: голова, заступник голови і члени, в необхідній кількості для виконання своїх обов’язків. Члени Комітету не можуть входити до складу будь-яких команд, клубів і інших футбольних організацій.
4.2.  Виконком призначає Голову Комітету арбітрів за поданням Голови (президента) регіональної федерації футболу.
4.3. Заступника голови і членів Комітету затверджує  Голова (президент) регіональної федерації футболу за поданням голови Комітету арбітрів.
4.4.  Комітет організовує свою роботу згідно плану, затвердженого головою Комітету.
4.5. Голова затверджує функціональні обов’язки членів Комітету. 

V. Повноваження та обов’язки

5.1. Організація та методичне забезпечення процесу підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів та інспекторів.
Контроль за якістю виконання обов’язків арбітрами та інспекторами під час проведення змагань регіональної федерації футболу з футболу на Волині.
5.2.  Визначення та застосування дисциплінарних заходів за порушення арбітрами та інспекторами статутних та регламентних норм.
5.3.  Організація та проведення обласних, міських та районних семінарів для арбітрів, інспекторів та інструкторів з питань розвитку арбітражу та інспектування.
5.4.  Проведення рейтингової атестації арбітрів та атестації інспекторів.
5.5.  Проведення ротації арбітрів та асистентів арбітра базуючись на рейтингових показниках.
5.6.  Проведення ротації інспекторів, згідно результатів атестації та якості виконання своїх функціональних обов’язків.
5.7. Формування списків арбітрів та інспекторів для проведення змагань регіональної федерації футболу Волині та подання їх для інформування Виконкому регіональної федерації футболу Волині.
5.8.  Формування списків кандидатів арбітрів, інспекторів від регіональної федерації футболу для розгляду кандидатур Комітетом арбітрів федерації футболу України (далі КА ФФУ) та залучення  до проведення Всеукраїнських змагань з футболу.
5.9.  Призначення арбітрів та інспекторів для проведення змагань всіх рівнів, що проводяться під егідою регіональної федерації футболу Волині.
5.10. Підготовка викладачів, лекторів та інструкторів для проведення навчальних заходів з арбітрами та інспекторами міського та районного рівня.
5.11.  Взаємодія з комітетами арбітрів ФФУ та інших регіональних федерацій.
5.12. Обмін інформацією і співпраця з міським, районними федераціями, та КА ФФУ з питань поточного стану справ у арбітражі та інспектуванні Всеукраїнських змагань.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ   

6.1.    Комітет, застосовує до арбітрів, асистентів арбітра, четвертих арбітрів та інспекторів дисциплінарні санкції, у відповідності до  Дисциплінарних правил регіональної федерації футболу Волині.
6.2.     Рішення Комітету щодо застосування дисциплінарних санкцій до арбітрів, асистентів арбітра, четвертих арбітрів, інспекторів набуває чинності з моменту його прийняття.
6.3.     Якщо будуть встановлені додаткові факти, які не були відомі на момент розгляду справи, Комітет може переглянути раніше ухвалене рішення за нововиявленними обставинами.   
6.4.   В разі необхідності Комітет може самостійно переглянути оцінки виставлені інспекторами арбітрам, асистентам арбітра та четвертим арбітрам. Рішення Комітету є остаточним.  
6.5.      Рішення Комітету може бути оскаржене у порядку, встановленому Дисиплінарними Правилами ФФВ, окрім питань пов’язаних з трактуванням та застосуванням  Правил гри або  методичних рекомендацій  оцінювання  арбітражу матчу.

VІІ. комісії комітету

7.1.   Утворення постійних комісії та затвердження їх персональних складів здійснюється Комітетом за поданням голови Комітету.
7.2.    Постійні комісії Комітету є робочими органами, що виконують обов’язки згідно з напрямками роботи.
7.3.    Постійними комісіями є :

Ø Комісія з  питань  підготовки, контролю та атестації арбітрів;

Головними напрямками  роботи комісії є:

7.3.1. Розвиток арбітражу, підвищення його рівня та удосконалення при проведені змагань з футболу на Волині.
7.3.2. Досягнення об’єктивних  результатів щодо визначення кваліфікації арбітрів. 
7.3.3. Удосконалення системи підготовки  футбольних арбітрів, які проводять змагання з футболу регіонального, міського та районного рівнів.
7.3.4. Організація заходів щодо підвищення кваліфікації футбольних арбітрів міських та районних  змагань.
7.3.5. Розробка Положення про Рейтингову атестацію.
7.3.6. Проведення атестації та ротації арбітрів за підсумками осінньої та весняної частини змагань.
7.3.7. Підготовка списків арбітрів для включення до участі в менторських програмах.
7.3.8. Підготовка списку кандидатів арбітрів для проведення Всеукраїнських змагань.
7.3.9. Обробка та формування відповідних списків арбітрів, для проведення регіональних змагань на поточний рік керуючись атестацією за минулий рік на підставі пропозицій, які надані комітетами арбітрів міських, районних федерацій футболу та подання їх на затвердження Комітету арбітрів регіональної федерації футболу Волині.
7.3.10. Участь в організації і проведенні педагогічного тестування з фізичної та теоретичної підготовки арбітрів.
7.3.11. Вивчення, узагальнення вітчизняного та регіонального досвіду розвитку арбітражу футбольних матчів.
7.3.12. Визначення кращих арбітрів згідно  показників рейтингової атестації за підсумками року.

Ø  Комісія з  питань  підготовки, контролю та атестації інспекторів.

Головними напрямками роботи є:

7.3.13. Підвищення рівня інспектування змагань регіональної федерації футболу Волині.
7.3.14. Підвищення кваліфікації інспекторів, які спостерігають та оцінюють дії  арбітрів та асистентів арбітра, під час проведення матчу.
7.3.15. Впровадження єдиних вимог до методики інспектування та трактування Правил гри у відповідності до Регламенту з організації арбітражу в національних асоціаціях, циркулярних листів  УЄФА та ФФУ.
7.3.16. Організація та методичне забезпечення підготовки інспекторів.
7.3.17. Проведення атестації, педагогічного тестування з Правил гри та методики інспектування.
7.3.18. Організація та проведення навчальних семінарів та робочих нарад для підвищення кваліфікації інспекторів.
7.3.19. Формування списків інспекторів для проведення змагань з футболу регіональної федерації футболу Волині та подання їх на затвердження Комітету арбітрів.  
7.3.20. Призначення інспекторів для інспектування арбітражу матчів усіх рівнів, що проводяться під егідою регіональної федерації футболу.
7.3.21. Контроль за якістю виконання функціональних обов’язків інспекторами під час проведення змагань з футболу регіональної федерації футболу .
 7.3.22. Взаємодія з Комісіями інспекторів регіональних федерацій футболу Волині, КА ФФУ з питань інспектування, дотримання вимог регламентуючих документів.
7.3.23. Підготовка списку кандидатів інспекторів для проведення Всеукраїнських змагань.

Ø   Комісія з питань підготовки інструкторів арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів. 

Основними напрямками роботи комісії є:

7.3.24. Підготовка інструкторів для проведення навчально-методичних заходів з підготовки арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів, які проводять  міські та районні змагання.
7.3.25. Участь в організації та проведенні навчально-тренувальних  зборів і методичних семінарів з питань арбітражу та інспектування змагань міського та районного рівня.
7.3.26. Координація діяльності учбово-методичних комісій з питань відбору, підготовки та утриманню арбітрів, асистентів арбітра і інспекторів міських та районних федерацій футболу.
7.3.27. Розробка навчальних програм курсів, семінарів і учбово-тренувальних зборів арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів на міжрегіональному рівні.
7.3.28. Прийняття участі у заходах щодо контролю за теоретичною підготовкою арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів, які приймають участь у проведенні регіональних змагань з футболу.
7.3.29. Узагальнює досвід арбітражу, інспектування і проводить всебічний аналіз помилок, що допускаються арбітрами, асистентами арбітра та інспекторами у практичному арбітражу та інспектуванні при проведенні змагань регіонального, міського та районного рівня.
7.3.30. Інформує футбольні команди, клуби, арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів про зміни і доповнення до Правил гри, а також про рішення та вимоги Комітетів арбітрів ФІФА, УЄФА та ФФУ.
7.3.31. Проводить навчальні заходи з тренерами, футболістами команд по роз'ясненню та сучасному тлумаченню Правил гри.
7.3.32. Взаємодіє з іншими комісіями Комітету арбітрів ФФУ, а також із регіональними Комітетами та комісіями. 

Ø   Комісія з питань підготовки  та  контролю за фізичним станом арбітрів, асистентів арбітра.

Основними напрямками роботи комісії є: 

7.3.33. Підготовка інструкторів з фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра, які проводять  змагання за участю аматорських та дитячо-юнацьких команд.
7.3.34. Організація та проведення навчально-тренувальних  зборів і методичних семінарів з фізичної підготовки.
7.3.35. Підготовка та удосконалення фізичного стану арбітрів, асистентів арбітра, який відповідає вимогам регіональної федерації футболу Волині та ФФУ.
7.3.36. Координація діяльності учбово-методичних комісій з питань фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра  міських та районних федерацій футболу.
7.3.37.  Визначення і підготовка інструкторів з фізичної підготовки учбово-тренувальних зборів (семінарів) арбітрів та асистентів арбітра.
7.3.38. Систематичне проведення педагогічного тестування (тест ФІФА) з фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра, які приймають участь у проведенні змагань з футболу регіональної федерації футболу Волині.
7.3.39. Інформування відповідних комісій комітету щодо фізичного стану арбітрів, асистентів арбітра під час проведення змагань з футболу регіональної федерації футболу Волині.
Комітет може утворювати інші комісії.
7.1 До скла
Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Календар
«  Березень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

  • АМФВ
  • ФК "Волинь" Луцьк
  • Партнери
  • Федерація футболу України
  • Комітет арбітрів ФФУ
  • Рада регіонів ФФУ
  • ФФ Луцького району

  • Пошук

    Copyright MyCorp © 2017Створити безкоштовний сайт на uCoz