П`ятниця, 22.06.2018, 11:20
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ
 
Меню сайту

  Регламент 
розіграшу Кубка Федерації 2012 року
 

І. Мета і завдання

1.1. Обласні змагання з футболу проводяться з метою:

- популяризації та подальшого розвитку масового футболу в області;

- забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких верств населення;

- покращення стану навчально-тренувального процесу і підвищення спортивної майстерності;

- підготовки футболістів у збірні команди області та команд майстрів регіону;

- виявлення здібної молоді;

- виявлення володаря Кубка Федерацій.

1.2. Сприяти проведенню розіграшу Кубка Федерації 2012 року (далі – розіграшу Кубка) на рівні вимог статутних і регламентних документів ФФВ та створити умови для забезпечення комфорту та безпеки учасникам змагань і глядачам.

ІІ. Керівництво змаганнями

2.1. Загальне керівництво та контроль за проведенням  розіграшу Кубка здійснює Федерація футболу Волині (далі – ФФВ).

2.2. Безпосередньо організація та проведення розіграшу Кубка здійснюється Комітетом з проведення змагань ФФВ, якому належить право прийняття оперативних рішень щодо проведення змагань.

ІІІ. Учасники змагань

3.1. До участі в розіграші Кубка допускаються команди футбольно-спортивних клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, вузів, селянських спілок, військових частин, які є членами ФФВ.

3.2. У розіграші Кубка беруть участь команди, укомплектовані гравцями, не молодшими 1997 р.н., що проживають (зареєстровані) або народилися (за наявності відповідного документу) на території Волинської області.

3.2.1. Дозволяється участь у кожній з команд-учасниць змагання не більше трьох гравців, що не проживають (не зареєстровані) або не народилися на території Волинської області (не молодших 1997 р.н.). Дані гравці набувають статусу легіонерів. При цьому за кожного заявленого легіонера команда-учасниця сплачує на рахунок ФФВ 500 (п’ятсот) грн.

3.3. Під час проведення матчів розіграшу Кубка в обов’язковому порядку на футбольному полі зобов’язаний брати участь у грі у кожній з команд-учасниць не менше, ніж один гравець 1995-1997 рр.н. Команді, яка не виконає дану вимогу, зараховується технічна поразка 0:3 та накладається штрафна санкція у вигляді обовязкового грошового внеску 500 грн.

3.3.1. У випадку, якщо гравець 1995-1997 рр.н. отримав травму, замінити його може тільки гравець 1995-1997 рр.н. Якщо такої можливості немає, тоді у складі команди на полі повинно перебувати на одного гравця менше. У випадку, якщо гравця 1995-1997 рр.н. вилучено з поля, ця норма не є обов’язковою.

3.4. Участь у розіграші Кубка гравців з професійних команд не допускається (за винятком гравців 1995-1997 рр.н.).

IV. Порядок оформлення документації 

 4.1. Для участі у розіграші Кубка представники команд-учасниць подають не пізніше, ніж до 28 березня 2012 року наступні документи:

- заявковий лист у віддрукованому вигляді в двох примірниках, завірений керівниками команди та печаткою лікаря (у склад команди входить не більше 33 гравців, керівники, тренерський склад та медичний персонал);

- копії громадянських паспортів або інших документів з фотокарткою;

кольорова фотокартка кожного гравця (3х4 см) останнього піврічного терміну;

- в обов’язковому порядку надається письмова згода гравця на копії документа з фотокарткою, який засвідчує його особу, з текстом: "Даю згоду на заявку у команді _______________для участі у Кубку Федерації  2012 року - число, підпис". Без письмової згоди гравець до змагань не допускається;

- в заявковому листі в обов’язковому порядку вказується основний колір ігрової форми, в якій команда буде проводити виїзні ігри.

4.1.1. Заявковий лист команди-учасниці погоджується районною (міською) федерацією футболу та затверджується Федерацією футболу Волині.

4.1.2. До заявкового листа команди-учасниці обов’язково вноситься поштова та електронна адреси команди (клубу), контактні телефони її (його) керівного та тренерського складу.

4.1.3. Неправильно оформлений заявковий лист не приймається.

4.2. Гравці до участі у змаганні допускаються тільки за наявності посвідчення футболіста.

4.3. При виявленні футболіста, якого невірно заявлено з вини керівництва команди, на дану команду накладаються дисциплінарні санкції згідно Дисциплінарних правил ФФВ. Гравцю забороняється виступати за команду до з’ясування всіх обставин.

4.4. Спірні питання при заявці (дозаявці) гравців вирішуються між представниками зацікавлених команд (клубів) за поданням особистої письмової заяви гравця (гравців) до завершення терміну подачі заявкових листів команд-учасниць та погоджуються Федерацією футболу Волині.

4.5. Дозаявка гравців у команду-учасницю розіграшу Кубка можлива тільки в період групового етапу змагань (дні дозаявки – понеділок-середа). При цьому за кожного дозаявленого гравця команда-учасниця сплачує на рахунок ФФВ 100 (сто) грн.

4.6. Перехід гравців з однієї команди-учасниці в іншу під час розіграшу Кубка Федерації не дозволяється.

4.7. Команда (клуб), яка має борги перед ФФВ, до заявки не допускається.

V. Умови проведення змагань 

5.1. Ігри розіграшу Кубка проводяться в два етапи: груповий та фінальний згідно Календаря змагань, затвердженого Комітетом з проведенням змагань ФФВ 22 березня 2012 року. 

5.2. Команда, яка не сплатить заявковий внесок до 22 березня 2012 року, до участі у змаганні не допускається.

5.3. Тривалість матчів розіграшу Кубка - 2 тайми по 45 хвилин.

5.4. Команди зобов’язані прибути на матч не пізніше, ніж за 1 годину до його початку. Всі матчі повинні починатися в точно встановлений Календарем ігор час. Відповідальність за це покладається на представників команд, арбітра та делегата-інспектора матчу. Перед матчем команди повинні обмінятись рукостисканням.

5.5. До рапорту арбітра офіційний представник команди-учасниці (згідно заявкового листа) зобов’язаний друкованими літерами вписати прізвища, імена та номери гравців (не більше 18 футболістів), а також не більше чотирьох офіційних представників.

5.6. У кожній грі дозволяються заміни не більше 7 гравців. Футболісти, не внесені в протокол матчу, не мають права брати участь в даній грі.

5.7. Представники команд-учасниць матчу зобов’язані заповнити та підписати рапорт арбітра не пізніше, ніж за 30 хв. до початку матчу і представити арбітру заявковий лист.

5.7.1. За несвоєчасне заповнення рапорту арбітра на команду накладаються штрафні санкції.

5.8. Команди, які беруть участь у розіграші Кубка, зобов’язані мати не менше, ніж два комплекти ігрової форми різного кольору. Якщо команди, що зустрічаються мають ігрову форму однакового кольору, змінює форму команда-господар матчу.

5.9. На футболці гравця обов’язково має бути номер, відповідний тому номеру, який зазначений у рапорті арбітра. Одночасно неможливо внести в одній команді у рапорт арбітра декілька гравців під одним номером. Якщо номер на футболці гравця, який прийматиме участь у даній грі, не відповідатиме номеру того ж гравця у рапорті арбітра, даний гравець буде дискваліфікований на одну гру (результат зустрічі залишиться незмінним). Гравець, форма якого (футболка, труси, гетри) за кольором відрізняється від тої, в якій виступає його команда, до матчу не допускається. Відповідальність за це покладається на арбітра матчу.

5.10. Команда-господар матчу зобов’язана надати два ігрові м’ячі. Якщо представники команди-суперниці можуть надати ігрові м’ячі кращої якості, тоді пріоритет при виборі м’яча залишається за арбітром матчу.

5.11. У випадку запізнення виходу на футбольне поле однієї з команд у груповому/фінальному етапі до 30 хв після фактичного початку матчу згідно Календаря змагань даній команді накладається штрафна санкція у вигляді обовязкового грошового внеску 200 (двісті) грн. та гра відбувається.

5.11.1. У випадку, якщо в груповому етапі одна з команд взагалі не прибула на матч або запізнилася з виходом на футбольне поле більше, ніж на 30 хв після фактичного початку матчу згідно Календаря змагань, даній команді зараховується технічна поразка 0:3 та накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) грн. 

5.11.2. У разі, якщо в груповому етапі команда повторно не прибула на гру, дана команда знімається з розіграшу Кубка та сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) грн. Якщо команда, яка знята з розіграшу у груповому етапі, зіграла менше 50% матчів, то результати матчів за її участю анулюються, а якщо командою зіграно 50% матчів і більше, то їй зараховуються технічні поразки 0:3 в матчах, що нею не зіграні.

5.11.3. У випадку, якщо у фінальному етапі одна з команд взагалі не прибула на матч або запізнилася з виходом на футбольне поле більше, ніж на 30 хв після фактичного початку матчу згідно Календаря змагань, даній команді зараховується технічна поразка 0:3. При цьому дана команда знімається з розіграшу Кубка та сплачує на рахунок ФФВ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) грн.  
 
5.12. Команда-господар зобов’язана забезпечити:

- футбольне поле з розміткою в належному стані;

- роздягальні та суддівську кімнату;

- необхідний інвентар для гри;

- місця для керівників команд та запасних гравців;

- мінеральну воду (чай, кава) для арбітрів та делегата-інспектора.

5.12.1. Команда-господар зобов’язана забезпечити присутність лікаряякий за 20 хв. до початку матчу повинен представитись арбітру та делегату-інспектору, пред’явити їм наявність медикаментів і невідлучно знаходитись на стадіоні до завершення гри. Прізвище лікаря обов'язково вноситься до матчу в рапорт арбітра, який несе за це персональну відповідальність. Якщо запізнення лікаря відбулося до 30 хв після фактичного початку гри, матч відбувається та на команду-господаря накладається обов'язковий грошовий внесок у розмірі 150 (сто п'ятдесят) грн. У випадку відсутності лікаря більше, як на 30 хв після фактичного початку гри згідно Календаря змагань, матч не розпочинається, а команді-господарів зараховується технічна поразка 0:3 та накладається штрафна санкція у вигляді обовязкового грошового внеску 300 (триста) грн. Тільки переконавшись по закінченню матчу, що нікому з гравців не потрібна медична допомога, лікар, по погодженню з арбітром може покинути місце змагань.

5.12.2. Команда-господар зобов’язана забезпечити присутність на матчі не менше двох працівників правоохоронних органів у міліцейській формі за 20 хв. до початку матчу. Працівники правоохоронних органів несуть відповідальність за порядок на стадіоні та безпеку гравців команд, арбітрів і делегата-інспектора матчу, офіційних осіб та глядачів. Якщо необхідна кількість працівників правоохоронних органів відсутня, матч відбувається, на команду-господаря накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі  300 (триста) грн. та вноситься відповідний запис у рапорт делегата-інспектора

5.13. Контроль (повноваження) за дотримання вимог у п.п. 5.12, 5.12.1 та 5.12.2 покладається виключно наделегата-інспектора матчу, який у разі порушення даних вимог зобов'язаний вносити відповідні записи у рапорт делегата-інспектора. Комітет з проведення змагань ФФВ у разі неспроможності командою-господарем матчу усунення грубих недоліків щодо організації та забезпечення гри має право перенести наступний домашній календарний матч на поле команди-суперниці.

5.14. Якщо команда-учасниця розіграшу Кубка виявить бажання припинити участь у змаганні, у цьому випадку офіційний представник даної команди зобов’язаний не пізніше, ніж за 2 доби до початку календарної гри надати (надіслати) в Адміністрацію ФФВ письмову заяву (за підписом керівника) про припинення участі у розіграші Кубка. Якщо дана вимога не буде виконана, а команда-учасниця не прибуде на календарну гру розіграшу Кубка, тоді на команду накладаються дисциплінарні та штрафні санкції згідно даного Регламенту.

VI. Визначення переможців

6.1. На першому етапі місця у групі визначаються за такими показниками:

- більша кількість набраних очок;

- більша кількість перемог;

- краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

- більша кількість забитих м’ячів.

6.1.1. У випадку рівності показників, вказаних в пункті 6.1. у двох і більше команд, перевагу отримують команди, які у матчах зі всіма конкурентами мають кращі показники:

- більша кількість набраних очок;

- більша кількість перемог;

- краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

- більша кількість забитих м’ячів.

6.1.2. За рівності показників, вказаних у пункті 6.1., 6.1.1. перевага надається команді, яка за всі матчі набрала найменше попереджень.

6.2. На фінальному етапі у разі нічиєї в основний час призначається серія післяматчевих 11-метрових ударів для визначення переможця пари.

VIІ. Арбітраж та інспектування

7.1. Арбітраж та інспектування здійснюється арбітрами, асистентами арбітра та делегатами-інспекторами, рекомендованими Комітетом арбітрів ФФВ. Арбітраж чемпіонату здійснюється відповідно до Правил гри і даного Регламенту.

7.2. Арбітри та делегати-інспектори, призначені для проведення матчу, зобов’язані прибути на стадіон за 1 годину до початку матчу. Кожен арбітр повинен мати з собою щонайменше два комплекти суддівської форми різних кольорів, визначених Комітетом арбітрів ФФВ. Арбітр разом з представниками команд несе відповідальність за дотриманням правил допуску до матчу футболістів. Арбітр є єдиним хронометристом матчу. Делегат-інспектор є офіційним представником ФФВ на матчі і у випадку конфліктних ситуацій, інцидентів та інших порушень Регламенту, його висновки, відображені у рапорті, є визначальними при прийнятті рішень КДК ФФВ.

7.3. До арбітражу обласних змагань з футболу допускаються і жінки, у зв’язку з чим команда-господар поля зобовязана надати їм окрему роздягальню та створити інші необхідні умови до, під час і по закінченні матчу.

7.4. Делегат-інспектор контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог Регламенту, відповідних вимог до команди-господаря з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після матчу, оцінює професійні дії арбітрів до, під час і після проведення матчу.

7.5. У випадку неявки на матч арбітра чи непередбачуваних обставинах, її проводить один з асистентів, остаточне рішення по цьому питанню приймає делегат-інспектор матчу, погодивши це з Головою (заступником) Комітету арбітрів ФФВ. У випадку неявки на матч всієї бригади, матч проводить бригада арбітрів найвищої кваліфікації з присутніх на стадіоні.

7.6. Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний на протязі 15 хв заповнити рапорт арбітра, зробивши відповідні записи про проведені заміни, авторів забитих м’ячів та інше.

7.7. Якщо матч не розпочався своєчасно по вині арбітрів, то на них накладаються дисциплінарні санкції.

7.8. Якщо в ході матчу мали місце попередження або вилучення гравців, травми, порушення порядку на стадіоні чи подання протесту, арбітр зобов’язаний внести в рапорт арбітра.

7.9. Арбітр та делегат-інспектор зобов’язані на протязі 24 годин після закінчення матчу відправити рапорти факсом або передати особисто в адміністрацію ФФВ. За несвоєчасне відправлення документації, повідомлення результату матчу, виставлення оцінки та інше на арбітрів та делегата-інспектора накладаються дисциплінарні санкції. До прийняття відповідного рішення вони усуваються від арбітражу та інспектування.

7.10. Делегат-інспектор матчу у випадку серйозних конфліктів, що мали місце до, під час гри чи по її закінченню, терміново повідомляє Голову (заступника) Комітету з проведення змагань ФФВ і вживає всіх необхідних заходів для збереження доказів.

7.11. У разі зауважень щодо дій арбітра, асистентів арбітра та/або делегата-інспектора гри під час матчу в обов’язковому порядку надається відеозйомка матчу. 

VІII. Протести

8.1. Керівники команди, які подають протест, зобов’язані відразу після закінчення гри попередити арбітра та делегата-інспектора. Арбітр та делегат-інспектор зобов’язані зробити відповідні записи в рапорті про подачу протесту. Короткий зміст протесту фіксується в рапорті арбітра.

8.2. Письмові протести повинні бути вичерпно вмотивовані і підписані керівниками команди та надіслані у адміністрацію ФФВ (можливо факсом – (0332)78-50-03) не пізніше, ніж за 24 години після закінчення гри. Несвоєчасно подані протести не розглядаються. Протест розглядається при оплаті 200 грн. на рахунок ФФВ. Оплата за розгляд протесту проводиться в термін – не пізніше трьох діб.

8.3. Не приймаються і не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення арбітра протягом матчу:

- призначення (непризначення) вільного, штрафного або 11-метрового удару;

- визначення положення «поза грою»;

- визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру;

- зараховане або не зараховане взяття воріт;

- попередження або вилучення футболіста з поля.

8.4. Якщо матч проведений без належної спортивної боротьби, пасивно, з неповагою до глядачів, Контрольно-дисциплінарний комітет ФФВ має право за поданням відповідних рапортів арбітра та делегата-інспектора матчу анулювати результат гри, зарахувати поразки обом командам та накласти на них дисциплінарні санкції.

ІХ. Перенесення гри

9.1. Арбітр матчу має право відмінити або припинити гру, якщо футбольне поле, де має відбутися або відбувається гра, більш ніж на 30% залито водою та/або безперервно іде сильний дощ (сніг). Якщо після припинення зустрічі немає можливості відновити гру протягом 30 хв, то матч буде дограватись або переграватись в інший день (якщо матч зупинено в першій половині зустрічі (до 45 хв гри) та продовження його є неможливим, то даний матч переграється (результат анулюється), якщо в другій половині (після 45 хв гри) – дограється – з урахуванням поточного результату). Остаточне рішення залишається за Комітетом з проведення змагань.

9.2. Перенесення гри можливе лише у разі виникнення об’єктивних причин. Команда-ініціатор переносу гри зобов’язана письмово повідомити Комітет з проведення змагань ФФВ не пізніше, ніж за 4 (чотири) дні до даної календарної гри. Тільки за письмовою згодою обох керівників команд-учасниць матчу, що має переноситись, та рішенням Комітету з проведення змагань ФФВ даний матч можливо перенести не більше, ніж на три дні до/або після початку даної гри згідно Календаря змагань (за винятком неможливості проведення матчу у даний термін).

9.2.1. Письмове подання згоди команди-суперниці щодо переносу у визначеному порядку забезпечує команда-ініціатор переносу даної гри.

9.3. У разі неможливості проведення перенесеної календарної гри у терміни, вказані у пункті 9.2., рішення про дату проведення даної календарної гри приймає Комітет з проведення змагань.

9.4. Участь команди у міжнародних, всеукраїнських змаганнях або будь-яких інших турнірах під час розіграшу Кубка не є підставою для перенесення матчів.

9.5. Право переносу матчу у випадках, непередбачених Регламентом, належить Комітету з проведення змагань. 
 

Х. Дисциплінарні санкції

10.1. Дисциплінарні санкції застососовуються Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФВ (далі – КДК) у відповідності до Дисциплінарних правил ФФВ і Регламенту.

10.2. Гравець підлягає відстороненню на 1 (один) матч за перші 3 (три) жовті картки, отримані в матчах. Відсторонення здійснюється без рішення КДК.

10.3. Гравець, вилучений з поля за дві жовті картки у грі або за червону картку за «фол останньої надії», підлягає відстороненню на 1 (одну) гру без рішення КДК. Раніше отримані попередження не анулюються.

10.4. Якщо гравця вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, зберігає чинність.

10.5. Команда-учасниця зобов'язана самостійно вести облік карток, отриманих футболістами, і несе за це відповідальність.

10.6. Гравці та/або офіційні представники команд-учасниць, відсторонені за рішенням Комітету з проведення змагань, КДК, до моменту можливого подання апеляційної скарги та остаточного рішення АК до участі у змаганнях не допускаються.

10.7. Гравець та/або офіційна особа, які не отримали вилучення, але здійснили порушення, що відображено в рапорті арбітра та/або рапорті делегата-інспектора, не мають права брати участь у змаганнях до відповідного рішення КДК.

10.8. За самовільне залишення будь-якою командою змагання футбольного поля, що призвело до зупинки матчу, на дану команду накладається обов'язковий грошовий внесок у розмірі 300 (триста) грн.

10.9. Керівники, футболісти, тренери та інші особи команд, які беруть участь у розіграші Кубка, зобов’язані виконувати всі вимоги даного Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів. Керівники команд несуть повну відповідальність за поведінку своєї команди і не мають права втручатися у дії арбітрів. У випадку недисциплінованої поведінки кількох футболістів та/або офіційних представників однієї з команд, а також будь-яких інших осіб, що виконують будь-яку місію від імені даної команди, за рішенням арбітра матч може бути припинений.

10.10. Відповідальність за сплату обов’язкового грошового внеску несуть офіційні представники (згідно заявкового листа) команд-учасниць розіграшу Кубка. При цьому обов’язковий грошовий внесок, накладений на команду-учасницю розіграшу Кубка, сплачується до фактичного початку календарної гри. Якщо сплата обов’язкового грошового внеску відбулася із запізненням до 30 хв після фактичного початку матчу згідно календаря змагань, даній команді накладається штраф у розмірі 200 (двісті) грн. та гра відбувається. У випадку, якщо команда-учасниця взагалі не сплатила обов’язковий грошовий внесок або запізнилася зі сплатою більше, ніж на 30 хв після фактичного початку матчу, даній команді зараховується технічна поразка 0:3 та накладається штраф у розмірі 300 (триста) грн. 

10.11. Рішення щодо дисциплінарних санкцій до арбітрів, асистентів арбітра та делегатів-інспекторів приймає Комітет арбітрів ФФВ згідно Дисциплінарних правил ФФВ. 

ХІ. Фінансові умови

11.1. Для покриття витрат по проведенню розіграшу Кубка Федерації 2012 року та виконання статутної діяльності Федерації футболу Волині команди-учасниці зобов’язані перерахувати до 22 березня цього року на рахунок ФФВ 26008230262001 КБ «Приватбанк» м. Луцьк, МФО 303440, код 25088473 – заявочний внесок у сумі 3000 (три тисячі) грн. за участь у груповому етапі змагання.

11.1.1. При умові виходу команди в фінальний етап змагання дана команда сплачує 500(пятсот) грн. на рахунок ФФВ за кожен етап в фінальній частині.
 
 ХІІ. Заключні положення

12.1. Розгляд і вирішення всіх суперечливих питань, які виникають між командами, офіційними особами, футболістами, здійснюються виключно під юрисдикцією Комітету по проведенню змагань у відповідності до Дисциплінарних правил ФФВ.

12.2. Всі додатки до даного Регламенту є його невід'ємною частиною.
 
Додаток № 1 
(від13 квітня 2012 року)

 
Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 7
Гостей: 6
Користувачів: 1
volynfootball

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

  • АМФВ
  • ФК "Волинь" Луцьк
  • Партнери
  • Федерація футболу України
  • Комітет арбітрів ФФУ
  • Рада регіонів ФФУ
  • ФФ Луцького району

  • Пошук

    Copyright MyCorp © 2018Створити безкоштовний сайт на uCoz