Понеділок, 18.06.2018, 11:23
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ВОЛИНІ
 
Меню сайту

РЕГЛАМЕНТ

ТУРНІРУ «КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ-2015»

І. Мета і завдання

1.1. Обласні змагання з футболу проводяться з метою:

- популяризації та подальшого розвитку масового футболу в області;

- забезпечення дозвілля та залучення до занять футболом широких верств населення;

- покращення стану навчально-тренувального процесу і підвищення спортивної майстерності;

- виявлення переможця турніру «Кубок Федерації-2015» (далі – розіграшу Кубка).

1.2. Сприяти проведенню розіграшу Кубка на рівні вимог статутних і регламентних документів ФФВ та створити умови для забезпечення комфорту та безпеки учасникам змагань і глядачам.

ІІ. Керівництво змаганнями

2.1. Загальне керівництво та контроль за проведенням турніру здійснює Федерація футболу Волині (далі – ФФВ).

2.2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на Комітет з проведення змагань ФФВ, якому належить право оперативного прийняття рішень щодо проведення змагань.

ІІІ. Учасники змагань

У розіграші Кубка беруть участь команди, укомплектовані гравцями, не молодшими   2000 р.н. На змаганнях клубна система не враховується.

IV. Порядок оформлення документації

 4.1. Для участі у розіграші Кубка представники команд-учасниць подають до початку змагань наступні документи:

- заявковий лист у віддрукованому вигляді в двох примірниках, завірений керівником команди та печаткою лікаря, керівником районної (міської) федерації та печаткою даної організації. У склад команди входить не більше 25 гравців та чотирьох офіційних представників. Заявковий лист в обов’язковому порядку надсилається в електронному вигляді з електронної адреси районної (міської) федерації, до якої відноситься дана команда, на електронну адресу ФФВ: ffv.ofis@gmail.com. При умові невиконання будь-якої вимоги даного пункту Регламенту команда до участі у розіграші Кубка не допускається;

- в заявковому листі в обов’язковому порядку вказується основний колір ігрової форми, в якій команда буде проводити виїзні ігри.

4.1.1. Неправильно оформлений заявковий лист не приймається.

4.2. Гравці, які беруть участь у розіграшу Кубка, зобов'язані мати на календарній грі документи, що підтверджують особу. Якщо на прохання офіційного представника (згідно заявкового листа) команди-учасниці матчу надати документи, що посвідчують особу гравця(-ів) команди-суперниці, вимога не виконується, то даний гравець(-і) до участі у грі не допускаються (компетенція щодо вирішення даного питання належить виключно спостерігачу арбітражу матчу).

4.3. При виявленні футболіста, якого невірно заявлено з вини керівництва команди, даному гравцю забороняється виступати за команду до з’ясування всіх обставин.

4.4. Спірні питання при заявці (дозаявці) гравців вирішуються між представниками зацікавлених команд (клубів) за поданням особистої письмової заяви гравця (гравців) до завершення терміну подачі заявкових листів команд-учасниць та погоджуються Федерацією футболу Волині.

4.5. Дозаявка (відзаявка) гравців у команду-учасницю розіграшу Кубка можлива тільки в період групового етапу змагань не більше 7 гравців. При цьому за кожного дозаявленого гравця команда-учасниця сплачує на рахунок ФФВ 50 (п’ятдесят) грн.

4.6. Перехід гравців з однієї команди-учасниці в іншу під час розіграшу Кубка не дозволяється.

4.7. Команда (клуб), яка має борги перед ФФВ, до заявки не допускається.

V. Умови проведення змагань

5.1. Ігри розіграшу Кубка проводяться в два етапи: груповий та фінальний згідно Календаря змагань, затвердженого Комітетом з проведенням змагань ФФВ.

5.2. Команда, яка не сплатить заявковий внесок до 11 березня 2014 року, до змагань не допускається.

5.3. Тривалість матчів розіграшу Кубка – 2 тайми по 45 хвилин.

5.4. Команди зобов’язані прибути на матч не пізніше, ніж за 1 годину до його початку. Всі матчі повинні починатися в точно встановлений Календарем ігор час. Відповідальність за це покладається на представників команд, арбітра та спостерігача арбітражу. Перед початком гри команди повинні обмінятись рукостисканням.

5.5. До рапорту арбітра офіційний представник команди-учасниці (згідно заявкового листа) зобов’язаний друкованими літерами вписати прізвища, імена та номери гравців (не більше 18 футболістів).

5.6. У кожній грі дозволяються заміни не більше 7 гравців. Футболісти, не внесені в рапорт арбітра, не мають права брати участь в даній грі.

5.7. Представники команд-учасниць матчу зобов’язані заповнити та підписати рапорт арбітра не пізніше, ніж за 30 хв. до початку матчу і представити арбітру заявковий лист.

5.7.1. За несвоєчасне заповнення рапорту арбітра на команду накладатимуться штрафні санкції згідно Дисциплінарних правил ФФВ.

5.8. Команди, які беруть участь у розіграші Кубка, зобов’язані мати не менше, ніж два комплекти ігрової форми різного кольору. Якщо команди, що зустрічаються мають ігрову форму однакового кольору, змінює форму команда-господар матчу. У разі неможливості будь-якої команди-учасниці матчу забезпечити наявність ігрової форми згідно вимог даного Регламенту, дозволяються маніжки. При цьому команда, яка порушила вимогу Регламенту щодо наявності комплекту ігрової форми, сплачує на рахунок ФФВ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 грн.

5.9. Команда-господар матчу зобов’язана надати два ігрових м’ячі. Якщо представники команди-суперниці можуть надати ігрові м’ячі кращої якості, тоді пріоритет при виборі м’яча залишається за арбітром матчу.

5.10. У випадку запізнення виходу на футбольне поле однієї з команд у груповому/фінальному етапі до 30 хв після фактичного початку матчу згідно Календаря змагань даній команді накладається штрафна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску 200 (двісті) грн. та гра відбувається.

5.10.1. У випадку, якщо в груповому етапі одна з команд взагалі не прибула на матч або запізнилася з виходом на футбольне поле більше, ніж на 30 хв після фактичного початку матчу згідно Календаря змагань, даній команді зараховується технічна поразка 0:3 та накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) грн.

5.10.2. У разі, якщо в груповому етапі команда повторно не прибула на гру, дана команда знімається з розіграшу Кубка та сплачує обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) грн. Якщо команда, яка знята з розіграшу у груповому етапі, зіграла менше 50% матчів, то результати матчів за її участю анулюються, а якщо командою зіграно 50% матчів і більше, то їй зараховуються технічні поразки 0:3 в матчах, що нею не зіграні.

5.10.3. У випадку, якщо у фінальному етапі одна з команд взагалі не прибула на матч або запізнилася з виходом на футбольне поле більше, ніж на 30 хв після фактичного початку матчу згідно Календаря змагань, даній команді зараховується технічна поразка 0:3. При цьому дана команда знімається з розіграшу Кубка та сплачує на рахунок ФФВ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) грн.  

5.11. Команда-господар зобов’язана забезпечити:

- футбольне поле з розміткою в належному стані;

- необхідний інвентар для гри;

- місця для керівників команд та запасних гравців;

- мінеральну воду (чай, кава) для арбітрів та спостерігача арбітражу.

5.11.1. Команда-господар зобов’язана забезпечити присутність лікаря, який за 20 хв. до початку матчу повинен представитись арбітру і спостерігачу арбітражу та пред’явити їм наявність необхідних медикаментів і невідлучно знаходитись на стадіоні до завершення гри. Прізвище лікаря обов’язково вноситься до матчу в рапорт арбітра, який несе за це персональну відповідальність. Якщо запізнення лікаря відбулося до 30 хв після фактичного початку гри, матч відбувається та на команду-господаря накладається обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 (сто) грн. У випадку відсутності лікаря більше, як на 30 хв після фактичного початку гри згідно Календаря змагань, матч не розпочинається, а команді-господарів зараховується технічна поразка 0:3 та накладається штрафна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску  300 (триста) грн. Тільки переконавшись по закінченню матчу, що нікому з гравців не потрібна медична допомога, лікар, по погодженню з арбітром, може покинути місце змагань.

5.12. Контроль (повноваження) за дотримання вимог у п.п. 5.11 та 5.11.1 покладається виключно на спостерігача арбітражу, який у разі порушення даних вимог зобов’язаний вносити відповідні записи у рапорт спостерігача арбітражу. Комітет з проведення змагань ФФВ у разі неспроможності командою-господарем матчу усунення грубих недоліків щодо організації та забезпечення гри має право перенести наступний домашній календарний матч на поле команди-суперниці.

5.13. Якщо команда-учасниця розіграшу Кубка виявить бажання припинити участь у змаганні, у цьому випадку офіційний представник даної команди зобов’язаний не пізніше, ніж за 2 доби до початку календарної гри надати (надіслати) в Адміністрацію ФФВ письмову заяву (за підписом керівника згідно заявкового листа) про припинення участі у розіграші Кубка. Якщо дана вимога не буде виконана, а команда-учасниця не прибуде на календарну гру розіграшу Кубка, тоді на команду накладаються дисциплінарні та штрафні санкції згідно даного Регламенту.

VI. Визначення переможців

6.1. На першому етапі місця у групі визначаються за такими показниками:

- більша кількість набраних очок;

- більша кількість очок, набраних в особистих зустрічах між претендентами;

- краща різниця м’ячів в особистих зустрічах між претендентами;

- більша кількість забитих м’ячів в особистих зустрічах між претендентами;

- краща різниця м’ячів у всіх матчах;

- більша кількість забитих м’ячів у всіх матчах.

6.1.2. За рівності показників, вказаних у пункті 6.1 перевага надається команді, яка за всі матчі набрала найменше попереджень.

6.2. На фінальному етапі у разі нічиєї в основний час призначається серія післяматчевих 11-метрових ударів для визначення переможця пари.

VIІ. Арбітраж та інспектування

7.1. Арбітраж та спостерігання арбітражу здійснюється арбітрами та спостерігачами арбітражу, рекомендованими Комітетом арбітрів ФФВ.

7.2. Спостерігач арбітражу контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог Регламенту, відповідних вимог до команди-господаря з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після матчу, оцінює професійні дії арбітрів до, під час і після проведення матчу.

7.3. У разі зауважень щодо дій арбітра, асистентів арбітра та/або спостерігача арбітражу під час матчу в обов’язковому порядку надається відеозйомка щодо спірних моментів.

VІII. Протести

8.1. Керівники команди, які подають протест, зобов’язані відразу після закінчення гри попередити арбітра та спостерігача арбітражу. Арбітр та спостерігач арбітражу зобов’язані зробити відповідні записи в рапорті про подачу протесту. Короткий зміст протесту фіксується в рапорті арбітра.

8.2. Письмові протести повинні бути вичерпно вмотивовані і підписані керівниками команди та надіслані в Адміністрацію ФФВ (можливо факсом – (0332)78-50-74 та/або на електронну адресу ФФВ: ffv.ofis@gmail.com) не пізніше, ніж за 24 години після закінчення гри. Несвоєчасно подані протести не розглядаються. Протест розглядається виключно при оплаті 200 грн. на рахунок ФФВ. Оплата за розгляд протесту проводиться в термін – не пізніше трьох діб.

8.3. Не приймаються і не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення арбітра протягом матчу:

- призначення (непризначення) вільного, штрафного або 11-метрового удару;

- визначення положення «поза грою»;

- визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру;

- зараховане або не зараховане взяття воріт;

- попередження або вилучення футболіста з поля.

8.4. Якщо матч проведений без належної спортивної боротьби, пасивно, з неповагою до глядачів, Контрольно-дисциплінарний комітет ФФВ має право за поданням відповідних рапортів арбітра та/або спостерігача арбітражу матчу анулювати результат гри, зарахувати поразки обом командам та накласти на них дисциплінарні санкції.

ІХ. Дисциплінарні санкції

9.1. Дисциплінарні та штрафні санкції застососовуються Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФВ (далі – КДК) у відповідності до Дисциплінарних правил ФФВ.

9.2. Гравець та/або офіційна особа команди (згідно заявкового листа), які не отримували вилучення, але здійснили порушення, що відображено у рапорті арбітра та/або рапорті спостерігача арбітражу, не мають права брати участь у змаганнях до відповідного рішення КДК.

9.3. Керівники, футболісти, тренери та інші особи команд, які беруть участь у розіграші Кубка, зобов’язані виконувати всі вимоги даного Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів. Керівники команд несуть повну відповідальність за поведінку своєї команди і не мають права втручатися у дії арбітрів. У випадку недисциплінованої поведінки кількох футболістів та/або офіційних представників однієї з команд, а також будь-яких інших осіб, що виконують будь-яку місію від імені даної команди, за рішенням арбітра матч може бути припинений.

Х. Фінансові умови

10.1. Для покриття витрат по проведенню турніру «Кубка Федерації-2015»  та виконання статутної діяльності Федерації футболу Волині команди-учасниці зобов’язані перерахувати до 28 березня 2015 року на рахунок ФФВ 26008230262001 КБ «Приватбанк» м. Луцьк, МФО 303440, код 25088473 – заявковий внесок у сумі 1 500 (тисяча п’ятсот) грн. за участь у груповому етапі змагань.

10.1.1. При умові виходу команди в фінальний етап змагань дана команда сплачує 500 (п’ятсот) грн. на рахунок ФФВ за кожен етап у фінальній частині.

ХІ. Заключні положення

11.1. Розгляд і вирішення всіх суперечливих питань, які виникають між командами, офіційними особами, футболістами, здійснюються виключно під юрисдикцією Комітету з проведення змагань ФФВ у відповідності до нормативних документів ФФВ та даного Регламенту.

11.2. Всі додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.

11.3. Початок ігор - 13:00 год. 

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0

Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

  • АМФВ
  • ФК "Волинь" Луцьк
  • Партнери
  • Федерація футболу України
  • Комітет арбітрів ФФУ
  • Рада регіонів ФФУ
  • ФФ Луцького району

  • Пошук

    Copyright MyCorp © 2018Створити безкоштовний сайт на uCoz